Dette skriver Havforskningsinstituttet på sine hjemmesider. Snøkrabben har vanligvis vært å finne i Beringshavet, på østkysten av Canada og vestkysten av Grønland. For 20 år siden ble den for første gang observert i Barentshavet. De siste 12 årene har bestanden økt kraftig og omfanget av snøkrabbefiske vokser stadig.

Store sjanser for økning

Det er Nærings- og fiskeridepartementet som har bedt om kvoteråd på snøkrabben. De har levert et såkalt biologisk råd som tar utgangspunkt i hvor mye snøkrabbe som finnes i den norske forvaltningssonen.

– Vi gir et råd med fire kvoter, der den laveste gjør det 98 prosent sannsynlig at bestanden øker. Tilsvarende er det 61 prosent sannsynlig at bestanden øker dersom kvoten blir satt til 5400 tonn, sier Carsten Hvingel, som er leder for forskningsgruppe bentiske ressurser og prosesser, som arbeider spesielt med skalldyr og bunndyr.

Kan bli fiskeriressurs

Snøkrabben er en utpreget arktisk art og trives best når temperaturen er under fem grader, og kan klare seg ned mot minus 1,5 grader. Grove estimat viser at fremtidig årlig utbytte av snøkrabbe i hele Barentshavet kan ligge et sted mellom 50 000 og 170 000 tonn.

– Det betyr at snøkrabben på sikt kan bli en fiskeriressurs på linje med torsk og andre viktige kommersielle bestander.  Forutsetningen er at vi høster krabben på en bærekraftig måte, sier Hvingel.

Fakta om snøkrabbe

Latinsk navn: Chionoecetes opilioFamilie: MajidaeNaturlig utbredelse: Det nordvestlige Atlanterhavet. Finnes også i et stort område i det nordlige StillehavetMaks skallbredde: Varierer fra område til område. Hann: 58 og 165 mm. Hunn: mellom 50 og 100 mmLevetid: Opptil 15 årFøde: Bunndyr som krepsdyr, muslinger og slangestjernerSærtrekk: Hannen utgjør den kommersielle delen av bestanden. På grunn av naturlig nedbryting av skallet er den kun tilgjengelig for fiske i 3-4 år etter siste skallskifte.

Kilde: Havforskningsinstituttet