Sortland kommune har fått på plass en avklaring med Fiskeridirektoratet, som vil være med på en samlokalisering. Nordlandssykehuset er kontaktet, med forespørsel om et møte. Det orienterte Torgeir Tobiassen ved teknisk etat om, da formannskapet i Sortland var samlet torsdag.

Forsinket

Han understreker at prosessen med potensielle leietakere opprettholdes, men at prosessen blir noe forsinket som følge av dette. Han håper imidlertid å hente igjen det meste av forsinkelsen i byggetida.

Selv om politiet skulle falle bort fra de ønskede planene, vil Tobiassen fortsatt tilrettelegge for samlokalisering for brann og ambulanse, med Fiskeridirektoratet i andre etasje.

– Jeg tror en samlokalisering av politi, brann og ambulanse er viktig. Jeg tror vi må bruke tiden som trengs for å få på plass dette, sa Mona Sandvold (Ap).

Politiet trenger større plass

Christoffer Ellingsen (R) mente at kommunens primære behov for ny brannstasjon stadig utsettes, i påvente av andre aktører.

– Hvilke fordeler har kommunen med å knytte seg til andre aktører i denne saken? spurte han.