Dette er en økning på nesten 450 millioner kroner fra 2014, skriver Kyst og Fjord.  Det er først og fremst levering til mel og olje og særlig av kolmule, som står for veksten.

Det ble omsatt 1,52 millioner tonn pelagifisk i 2015, som er en økning på 28 300 tonn fra 2014.

Av den vekten var 810 000 tonn konsumleveranser, mens 713 000 tonn var levert til mel- og oljeanvendelse. Det er en økning på hele 130 000 tonn for levering til mel- og olje og en nedgang på 101 000 tonn for konsum.

Viktig makrell

Totalt sett leverte norske fiskere 1,06 millioner tonn fisk i Norge, til en verdi av 4,9 milliarder kroner. Av dette var konsumfangster til 3,95 milliarder kroner og 487 000 tonn mel- og oljefangster til en verdi på 946 millioner kroner.

Makrellen er den fisken som står for den største verdien, med totalt 386 000 tonn til en verdi på 3,22 milliarder kroner. Det er en liten nedgang i verdi på 35 millioner fra 2014.