På landsbasis risikerer 132.000 kjøretøy avskilting, av disse befinner 14.100 i de tre nordligste fylkene.

I Vesterålen er det snakk om 1014 ubetalte regninger når forfallsdatoen til årets årsavgift har gått ut. Til sammen skylder bileiere i Vesterålen og Lødingen nærmere 2,6 millioner kroner til staten.

Mens det i de fleste vesterålskommunene er rundt fire prosent av bilparken som ikke er betalt årsavgift for, skiller Øksnes seg ut med 5,94 prosent. Lødingsværingene er best til å betale for seg i tide, der er det kun 2,65 prosent av bilene som ikke er betalt årsavgift for.

Slik fordeler purringene seg i Vesterålen:

  • Sortland: 287 (3,80 prosent)

  • Andøy: 172 (4,17 prosent)

  • Lødingen: 42 (2,65 prosent)

  • Bø: 84 (4,01 prosent)

  • Hadsel: 236 (4,07 prosent)

  • Øksnes: 193 (5,94 prosent)

- Alle som betaler årsavgiften etter forfallsdato, må betale en tilleggsavgift på 250 eller 50 kroner, avhengig av kjøretøytype. Når årsavgiften og tilleggsavgiften er registrert betalt, trekker Skatteetaten avskiltingsvedtaket, opplyser Skatteetaten i en pressemelding.

Blir du stoppet på veien med ubetalt årsavgift kan du få beholde skiltene - men da må du på stedet betale årsavgiften, tilleggsavgift og et gebyr 900 kroner ekstra.

I september vil Statens innkrevingssentral begynne tvangsinnfordring på de som ennå ikke har betalt.