– Oppgitt over at ofrene ikke vises større forståelse