– Det er en betydelig aktivitet på Holmen med egne og eksterne båter som får dekket sine behov gjennom de servicefunksjoner som Holmøy Fryseterminal tilbyr, skriver Holmøy Maritime AS i en pressemelding.

Selskapet opplyser at de jobber systematisk for å redusere fotavtrykket som bedriften setter i forbindelse med sin aktivitet. De er derfor svært tilfreds med pengene de nå har fått fra ENOVA.

Bruker landstrøm

– Vi har jobbet over tid for å se på hvordan våre egne båter og eksterne båter kan bruke landsstrøm når de benytter våre fasiliteter på Holmen. Å etablere et system og infrastruktur for dette har vært krevende å forsvare økonomisk da prosjektet har kostnadsramme på cirka 10 millioner kroner, sier Kenneth Bjørkmo Kristiansen hos Holmøy Maritime AS i pressemeldingen. Han er IT-ansvarlig og prosjektleder for prosjektet.

Energikrevende

Han opplyser at det er stor aktivitet i havna som i seg selv krever mye energi.

– I tillegg har vi fartøyer som er veldig energikrevende når de laster og losser. Summen av dette gjør det kostnadskrevende å lage et anlegg som gir nok energi. Vi har derfor dimensjonert anlegget til å kunne handtere mange båter samtidig, sier Kristiansen.

Grønt skifte

Det går ellers fram at satsingen er et ledd i bedriftens deltakelse i det grønne skiftet.

– Derfor har vi elektrifisert mye. Stort sett alle lokaliteter der vi driver med laks er elektrifisert. Nå fullelektrifiserer vi anlegget vårt på Holmen som et av flere tiltak. Vi vil kunne redusere antall CO₂-ekvivalenter med 203.147 kilo, sier han.

I tillegg til tiltaket i havna bidrar satsingen til å redusere støy og eksos til omgivelsene. Holmøy opplyser at de mener fremtiden er elektrisk. Dette gjør selskapet mer attraktivt, heter det i pressemeldingen.