– Fremstår å kunne gå vesentlig ut over miljø og samfunn

foto