Lykkelandtiden er over i boligmarkedet, ifølge ekspertene

foto