250 oppdrettsmillioner finansierer oppkjøp i Vesterålskraft

foto