Vil åpne for nær dobling av det kystnære raudåtefisket

foto