– Jeg vil utfordre banksystemet. De tar ikke sitt samfunnsansvar i distrikts-Norge

foto