En Tromsø-reder har fått varsel om pålegg om fjerning av båt som ligger til kai i Jennskaret i Bø.

-Bø Kommune mistenker at båt som ligger ved Jennskaret flytebrygge ikke får tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold. På grunnlag av dette sender vi ut et varsel om at det blir fattet et pålegg om fjerning av båt, ifølge et brev fra kommunen.

I tråd med havn og farvannsloven skal fartøy eller andre gjenstander ikke skal brukes eller etterlates slik at det kan være til fare eller ulempe for bruken av farvannet eller havnen. Blir forbudet overtrådt, skal den ansvarlige fjerne gjenstanden eller gjøre det som ellers må til for å fjerne faren eller ulempen.

Ifølge brevet fra Bø kommune har rederen rett til å uttale seg, før vedtaket om fjerning blir fattet. Kommunen skriver at et pålegg kan unngås dersom eieren sender et skriv som forklarer hvordan båten blir fulgt opp. Da må det også legges ved dokumentasjon på at båten er ansvarsforsikret.