Nordland har fremdeles landets laveste ledighet med 1,3 prosent helt arbeidsledige i oktober, totalt 1.601 personer. Det er færre helt arbeidsledige enn det er ledige stillinger i fylket, ifølge NAVs månedlige pressemelding på arbeidsledighetstallene.

For Vesterålen sin del er det Hadsel som kommer best ut med 1 prosent helt ledige, eller 41 personer. Det er en nedgang på 25 prosent fra i fjor.

Øksnes kommer verst ut med 2,5 prosent helt ledige, eller 56 personer. Det er 17 prosent flere enn i fjor.

Andøy har 1,3 prosent ledighet og ligger dermed på fylkessnittet. Sortland har 1,5 prosent og Bø har 1,6 prosent.

I Lødingen er det kun ni personer som er helt arbeidsledige. Det utgjør 1 prosent.