På Øksnes Folkebibliotek kan du hver tirsdag delta på babytreff i to timer. Er du i foreldrepermisjon, eller har du bare lyst til å bli kjent med andre småbarnsforeldre i samme livssituasjon, inviterer biblioteket deg, skriver Øksnes kommune på sin hjemmeside.