En bil står igjen etter sammenstøtet med tydelige bulker i karosseriet.