– Om seks år trenger vi 430 hurtigladestasjoner i Nordland. Nå må ting skje fort