Det var varmere enn normalt i 10 av fjorårets 12 måneder. Bare juni og juli var kjøligere enn normalt. Mars var måneden med størst avvik, med en middeltemperatur som var 3,5 grader over normalen.

2011 troner fortsatt på toppen som det mildeste året med 5,3 grader. Også i 1990 var det mildt i Andøy. Som i fjor, var middeltemperaturen 5,1 grader.

Deretter følger 2006 og 2007 med 5,0 grader.

Ganske normalt

Foreløpige tall viser at vi hadde 92 dager med temperatur under 0 grader i fjor. 19. januar ble det målt -9,6 grader som den laveste tempeturen i fjor. 17. august ga oss årets høyeste temperatur med 21,0 grader. Det var or øvrig kun i august det ble målt over 20 grader. Det skjedde to ganger.

Det var 35 dager med pent vær i fjor og 196 dager med helt overskyet vær.

2002 er det året med suverent flest penværsdager. Da var det 67 dager med pent vær.

2003 er året med flest sommerdager. Da passerte gradestokken 20 grader hele 11 dager.

Normal nedbør

Det kom litt mer nedbør enn normalt. Det falt 1.136,1 millimeter nedbør i fjor, noe som utgjør 107 prosent av normal nedbør.

Vi hadde 240 dager med målbar nedbør i fjor. 21. desember ga oss den største døgnsummen med 37,6 millimeter.

Siden 2000, er 2005 det våteste året, med hele 1.437,7 millimeter nedbør.

Storm

Det var åtte dager med storm i fjor. Fire av dem kom i februar, én i mars, én i september og to i november. Sterkest vind fikk vi 7. februar med 24,8 meter per sekund eller full storm.

Siden 2000 er det bare 2003 som slår fjorårets når det gjelder antall stomdager. Da var det 11 dager med storm.

Det var ellers 147 dager med vind av kuling styrke i fjor.