Fraværsgrensa gir færre gutter karakterer på videregående skole