Blant kuttene finner vi forslag om å trekke Hadsel ut av regionale ordninger:

Vesterålen barnevern

Rådmannen anbefaler at Hadsel melder seg ut, for å spare penger.

- Ved utmelding tilbakeføres styringsretten til Hadsel kommune. Rådmannen mener at en dermed kan få en barneverntjeneste som i større grad tilpasses lokale forhold og behov. Samarbeidsavtalen om interkommunalt barnevern kan sies opp med 1 års varsel. Utmelding av Vesterålen barnevern beregnes å utgjøre en besparelse på kr.1.5 mill. fra 2016, heter det i forslaget politikerne må ta stilling til.

Bokbussen

Bokbussen er et interkommunalt samarbeid som er eid av Andøy, Bø, Hadsel, Sortland og Øksnes i fellesskap, og er et rullende bibliotek i Vesterålen. Hadsel vurderer nå å melde seg ut. Dette vil kommunen spare rundt 100.000 i året på.

Vesterålen turistinformasjon

Hadsel vurderer å kutte tilskuddet til Vesterålen turistinformasjon med 100.000 kroner. Kommunal informasjon opprettholdes på et minimumsnivå gjennom sommeråpent bibliotek, lyder forslaget.