Markus, Viljar og Cornelia er redd for at noen skal skjære seg