foto
Tirsdag kunne man observere en merkelig farkost på Nordmelavannet. Oppe på flåten sitter tre forskere som jakter på spor etter stormer for opp til flere tusen år siden. Foto: Jørn Aune

Stormjakt i Nordmelavannet