To vannverk lekker – må ut med flere millioner kroner