Glad for tydeligere regelverk for landbasert oppdrett

foto