Folktetallet stiger og han må opprette flere barnehageplasser

foto