Kommunen svarer: «Fjordbyen» inn i sluttfasen

foto