I Nord-Norge blir det en snittpris for strøm på 13,01 øre per kilowattime (kWh) tirsdag og en makspris på 21,4 øre.

Tirsdagens snittpris per kWh er 8,4 øre høyere enn mandag og 0,6 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Dersom snittprisen i Nord-Norge for hele mai endte på 13,01 øre, ville det ikke blitt utbetalt strømstøtte, siden støtten kun gjelder for prisen over 70 øre per kWh.

Maksprisen tirsdag på 21,4 øre per kWh er mellom klokken 8 og 9 på morgenen. Den er 9,7 øre høyere enn mandag og 8,4 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer forbruksavgift (9,16 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 31,6 øre.

I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

Minsteprisen blir på -1,5 øre per kWh mellom klokken 23 og 00 og er den laveste i landet.