Årets oktober ble kjøligere enn normalt i så og si hele landet. Særlig i Nord-Norge lå man flere steder 3-4 grader under normalen.

I Meteorologisk Institutts værrapport for oktober kan man lese at flere målestasjoner i Vesterålen satte rekord for såkalt lav månedsmiddeltemperatur. Det vil si gjennomsnittet av temperaturmålingene gjennom en hel måned.

Stasjonen Stokmarknes Ih - Skagen ble satt i drift i 2005 og målte en månedsmiddeltemperatur på 2,1 grader, mens Bø i Vesterålen III hadde et snitt på 4 grader. Den ble satt i drift i 2003.

Rekorder registreres kun for vær- og nedbørstasjoner som har vært i drift femten år eller mer.

Rotvær stasjon i Lødingen satte også rekord med en månedsmiddeltemperatur på 3,9. Den ble satt i drift i 2008.

En lang rekke andre stasjoner i Nordland satte tilsvarende rekorder.