MS "Nordic Star" som ble satt inn i trafikk i Øksnes Vestbygd i vår. Foto: Saltencruise

Brukerne har for lengst vært på banen med kritikk av båten som erstatter den vanlige rutebåten, og i midten av juni utba Vesterålen Regionråd seg en forklaring i saken.

I sitt svarbrev skriver fylkesråd Tove Mette Bjørkmo at årsaken til bruk av reservefartøyet MS Nordic Star handler om tidspress som oppsto i forbindelse med klagebehandling rundt tildeling av anbudet for drifta.

”Gjeldende reservefartøy ”MS Nordic Star” som er satt i drift for vårsesongen 2012, er naturlig nok ikke av samme standard mht. universell utforming som nytt hovedfartøy, men har vært benyttet som hovedfartøy i annet ruteområde for Nordland Fylkeskommune frem til 2011. Før reservefartøyet ble satt inn i rutetrafikk i Øksnes, var det inne til omfattende oppgradering. Dette omfattet installasjon av nye motorer, drivverk, IPS-system og oppgradering av passasjerarealer, inkl. seter.”

”Etter uanmeldt inspeksjon fra Sjøfartsdirektoratet i begynnelsen av juni, ble passasjersertifikatet for ”MS Nordic Star” midlertidig nedjusterf fra 48 til 30 pax. Nordland Fylkeskommune er i tett dialog med operatørselskapet for å avklare situasjonen. Vi beklager den oppståtte situasjonen, og håper at den midlertidige løsningen ikke skaper forstore ulemper for befolkningen.”