Helse Nord har som kjent flyttet to tredels spesialisthjemler ut av Erik Zadigs klinikk på Myre, slått dem sammen og økt dem til en full hjemmel som er lyst ut på Sortland. Zadig sitter dermed igjen med kun sin egen hjemmel, og det som av enkelte berørte hevdes å ha blitt et fattigere fagmiljø.

Helse nord har imidlertid ikke klart å få tak i en spesialist til Sortland. Tirsdag møtes styret i Helse nord for å finne en løsning på saken.Et forslag, signert administrerende direktør Lars Vorland, går ut på å opprette en 30 prosent spesialiststilling i tillegg til eksisterende stilling i Øksnes.

Allerede utlyst

Utfallet bestemmes under styremøtet tirsdag. Stillingsannonsen er allerede lyst ut på legejobber.no. I annonsen står følgende:

” 30 % avtalehjemmel ledig for spesialist i øre-, nese- og halssykdommer på Myre - samlokalisering med Dr. E. Zadig. Avtalehjemmelen er samlokalisert med øre-, nese- og halsspesialist Erik Zadig på Myre. Leie av ev. utstyr avtales med dr. E. Zadig direkte. Avtalen er nyopprettet og kan overtas uten vederlag. Praksis kan starte opp etter tildeling.”.

– Ikke bundet av annonsen

Til VOL sier styreleder Bjørn Kaldhol at ingenting er avgjort før styremøtet tirsdag.

– Her er det noen som har forsøker å jobbe raskt. Saken blir behandlet i styret, sier Kaldhol.

– Viser annonsen at løpet allerede er lagt?

– Styret er definitivt ikke bundet av annonsen, sier Kaldhol.

– Er det akseptabelt at administrasjonen lyser ut stillinger før styret har fattet vedtak?

– Skal et vedtak fattet av styret forandres, må det forandres av styret. En utlysning er ikke en forandring. Det kan imidlertid være akseptabelt at de lyser den ut.

– Kommer du til å ta opp administrasjonens behandling i styremøte tirsdag?

– Jeg kommer ikke til å fortelle deg eller noen hva jeg kommer å foreta meg i forhold til administrasjonen.

– Er det fordi du anser dette som en personalsak?

– Nei, absolutt ikke, sier Kaldhol.

Poliklinisk avdeling på Stokmarknes

Administrasjonen i Helse nord foreslår å opprette en 30 prosent spesialiststilling i Øksnes, mot at det opprettes en poliklinisk avdeling på sykehuset på Stokmarknes.

Regionrådet uttaler i et innspill at de mener det vil bli svært vanskelig å tilsette noen i 30 prosent stilling i Øksnes, når de ikke klarer å ansette en spesialist i 100 prosent stilling i Sortland. Det er denne løsningen Helse nord har foretrukket til nå.

Flyr inn leger

Regionrådet er dessuten bekymret for at Vesterålen blir behandlet på samme vis som Lofoten, der en spesialist flys inn fra Bodø et par ganger i uka. Dersom det dreier seg om en fullt ut operativ poliklinisk enhet med full bemanning, er regionrådet mer positiv.

Regionrådet ber imidlertid heller om at det opprettes en hel stilling til i Øksnes, og at denne stillingen også benyttes på Stokmarknes – spesielt dersom alternativet er å fly noen inn.

- Orienterte styret

Kommunikasjonsdirektør i Helse nord, Kristian Fanghol, sier til VOL at styret ga klarsignal for å utlyse en 30-prosents spesialiststilling i Øksnes.

– 27. mars orienterte vi styret om situasjonen der det var behov for å øke hjemmelen på Myre med 0,3 stillinger for å få ned ventetiden. Nå gjøres den formelle stadfestelsen, sier Fangehol.

Kapasiteten på Myre er fra før av redusert med 66 prosent av Helse nord.

– Er det realistisk at dere får søkere til en stilling på 30 prosent, når dere ikke får søkere til en identisk stilling på 100 prosent i Sortland?

– Det har vært mange vikarer i Øksnes før, så vi får se. Søknadsfristen går ut 25., sier Fanghol.

- Samme tilbud

Vesterålen regionråd frykter at leger omtrent skal luftdroppes over Vesterålen når det er behov. Frykten er ikke helt ubegrunnet.

– På store områder som kirurgi, indremedisin og føden er det uaktuelt å basere seg på leger som ambulerer som den permanente bemanningen, men på enkelte områder kan ambulering være et godt alternativ. Det er det lang erfaring med i Nord Norge sier Fanghol.

– Er utviklingen slik fordi dere styrer den dit?

– Det er ofte et ønske fra spesialistene å tilhøre et større fagmiljø.

– Gir det et bedre helsetilbud?

– Det gir samme type helsetilbud. Det vil uansett være en spesialist som gjør jobben, sier Fanghol.