– Jeg har i eposter sendt 3. og 14. juni forespørsel om orientering om at tidligere havnesjef har stevnet styret i Sortland Havn KF. Dette har blitt avvist av ordfører, sa Beate Bø Nilsen (H) fra talerstolen under torsdagens kommunestyremøte i Sortland.

Hun mener at kommunestyret, som øverste folkevalgte organ i kommunen som er juridisk ansvarlig og eier for havna burde vært orientert.

– Jeg ber om å få protokolltilført at ordfører har avvist dette, sa hun.

Tove Mette Bjørkmo kommenterte at saken er under behandling, og at hun mener saken derfor ikke hører hjemme i kommunestyret på nåværende tidspunkt.

I en epostutveksling mellom Bø Nilsen og Bjørkmo som VOL har fått tilgang til svarte ordføreren først at orienteringa utgår fordi styreleder i Sortland havn, Karl Erling Nordlund, har meldt forfall til dagens kommunestyremøte.

Etter at Bø Nilsen så svarer at hun forutsetter at ordfører også er orientert i saken, avslutter Bjørkmo epostutvekslingen med å si at siden saken er til behandling i rettslige instanser, vil hun ikke orientere kommunestyret på nåværende tidspunkt.