Andøy kommune, forsvarsutvalget i Andøy og ordfører Jonni Solsvik argumenterer for at en delt løsning er til det beste for Forsvaret, storsamfunnet og NATO-alliansen.

Dette blant annet fordi Forsvaret da opprettholder en basestruktur som har nødvendig kapasitet til mottak av alliert flystøtte i en krise eller krigssituasjon – og fordi delt løsningen gjør at man ikke får behov for potensielt svært kostbare utbyggingsprosjekter – hvor Ørlandet-utbygginga viser hvilket omfang budsjettoverskridelser på slikt kan medføre.

Videre mener Solsvik & co at de samfunnsmessige konsekvensene også må vektlegges – og det påpekes at disse også medfører betydelige kostnader for staten og oss skattebetalere. Til tross for at det er påpekt en rekke feil og mangler, samt stor usikkerhet ved regjeringens tall, utredninger og PwC-rapporten, så har Evenes-ordføreren stått fast på at han vil ha både MPA og QRA samlet på Evenes, og at Andøya flystasjon bør legges ned.

Invitasjon

Dette er bakgrunnen for ordførerens invitasjon til sin partifelle og kollega på Evenes. I sin invitasjon til Evenes-ordfører Svein Erik Kristiansen skriver Solsvik følgende:

– I forbindelse med Stortingets åpne høring om langtidsplanen for Forsvaret ble virksomheten ved Andøya Test Center (ATC) et fremtredende tema, som også du var inne på i ditt innlegg under høringen. Andøy kommune har lagt stor vekt på å beskrive den faktiske virksomheten ved ATC og da i særlig grad skytefeltets betydning som et avansert skytefelt for utprøving og testing av våpensystemer for våre allierte. Under høringen ble dette godt beskrevet av styreleder Odd Roger Enoksen med flere. I og med at denne delen av virksomheten ved ATC i liten grad er beskrevet i forslag til ny langtidsmelding, og dermed også betydningen av en operativ militær flystasjon for ATC, har vi vært spesielt opptatt av å informere bredt om virksomheten ved ATC. På den bakgrunn vil jeg invitere deg til Andøy og til Andøya Space Center for å informere deg om virksomheten og hvordan vi og ATC mener virksomheten vil bli rammet dersom Andøya flystasjon blir nedlagt. Jeg håper du finner dette interessant og vil ta imot invitasjonen.

Har takket ja

Ordfører Jonni Solsvik opplyser til VOL/Andøyposten at han har fått svar fra Evenes-ordføreren som har takket ja til invitasjonen.

– Det synes jeg er veldig positivt, og jeg ser fram til besøket. Vi vil nå gå i dialog for å finne en dato som passer for alle parter. Møtet vil trolig finne sted i første del av oktober, sier Solsvik.