Regjeringa har i sin endelige plan foreslått at base for kampfly og overvåkning flyttes til Evenes, mens Andøya flystasjon legges ned. Dagens Orion-fly skal byttes ut, men driften av disse skal videreføres på Andøya frem til de nye overvåkningsflyene innfases på Evenes i perioden 2020-2023.

– Regjeringen har lagt en helhetlig vurdering av både operative og økonomiske konsekvenser til grunn for forslaget om å samle aktiviteten på Evenes, skriver regjeringen i langtidsmeldingen.

Les mer: – Det forslaget i planen som gir størst negative konsekvenser for et lokalsamfunn

Støyutfordringer utslagsgivende

Utslagsgivende for regjeringas konklusjon var blant annet støyutfordringer.

– Evenes er med sin beskjedne og spredte bebyggelse bedre rustet mot støyutfordringer enn hva som er tilfellet på Andøya. Støyforholdene var en avgjørende faktor ved valget av Evenes fremfor Andøya som fremskutt kampflybase i forrige langtidsplan, melder regjeringen.

Les hele regjeringens langtidsmelding her.

Lite fysisk og opplevd støy

Teknisk Ukeblad skriver tirsdag om det norske luftforsvaret, som er i ferd med å gå fra to til fire F35A-kampfly, og at undersøkelser i Nederland viser at det er marginal støyforskjell på F16 og F35.

I mai og juni skal F35-kampfly ha vært jevnlig i aksjon i Europa, og i Nederland fløy to testfly over Atlanteren i slutten av mai på et tre uker langt besøk – for blant annet å gjennomføre støytester, skriver Teknisk Ukeblad.

En spørreundersøkelse blant innbyggere i Nederland vitner om små forskjeller i opplevd støy fra F35-fly i forhold til F16-fly.

Ifølge Teknisk Ukeblad understøttes den lave forskjellen i støy også av de fysiske målingene, som skal vise at forskjellen på det meste kun er på tre desibel, ifølge Nederlands nasjonale luft- og romfartslaboratorium (NLR), som har stått for støytestene.

Forsker: – Kystforsvaret svekkes

Norge valgte i 2008 å etter hvert erstatte dagens F16-fly med F35.

Forsker Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen er positiv til at Norge etter hvert får nye maritime patruljeflyene når dagens Orion-fly går ut på dato, men han mener regjeringens planer for Forsvaret svekker forsvaret av kysten, skriver aftenposten.no.

Blant annet reagerer han på at langtidsplanen blant annet sier at kystjegernes bordingskapasitet skal videreføres i Sjøforsvaret, og forskeren mener svekkelsen av kystforsvaret gjør at Norge mister en viktig styrke, med mannskap og soldater som er lokalkjent

– Det gjør det også problematisk å ta imot allierte forsterkninger og hjelp fra sjøen under en eventuell krig. De må møtes og ledes inn til havn, sier Ulriksen til avisa.