NAV har 450 NAV-kontor over hele landet, og kun  6  kontorer var nominert til denne prisen, så dette var et nåløye å komme gjennom.

– Dette er et resultat på ei satsing som er gjort siden NAV-kontoret startet opp på Sortland. Vi har jobbet systematisk med å øke kompetanse på medarbeiderne og gitt dem muligheter til kompetansepåfyll og på å ha gode tjenester til brukere. Vi har skapt en positiv læringskultur på kontoret, sier Enoksen til Bladet Vesterålen.

Kriteriene for prisen er flere;  blant annet at kontoret har utmerket seg ved å tenke systematisk bruk av erfaringer og kompetanse hos medarbeiderne for å løse de samfunnsmessige oppgavene som NAV har på best mulig måte.  Og faglig dyktige medarbeidere  kommer selvfølgelig innbyggerne i Sortland til gode.