Onsdag 8. juni klokka 12.00 gjennomfører Sivilforsvaret sin rutinemessige varslingsprøve over hele landet. Dette gjør de to ganger i året, i januar og juni hvert år.

- I Midtre-Hålogland sivilforsvarsdistrikt har vi 71 varslingsanlegg. Disse er plassert i byer og tettsteder, forteller Ole Gunnar Håland til VOL.

Totalt har sivilforsvaret 1250 varslingsanlegg landet over som skal informere befolkningen ved akutt fare. De ble i utgangspunktet satt opp for å varsle befolkningen om flyangrep, og sendte ut meldinger som "flyalarm" og "faren over" under krigen. I dag kan varslinger være aktuelt blant annet ved ulykker som kan føre til utslipp av farlige stoffer.

Når anleggene testes ut onsdag er det med signalet "viktig melding - lytt på radio."

- Signalet sendes som tre signalserier med ett minutts opphold mellom seriene, opplyser Håland.