Kibsgaard Haugen døde brått torsdag 13. april, på Andenes. Han ble 59 år. Han etterlater seg kone og to barn, og begraves fra Andenes kirke fredag 28. april, skriver Bladet Vesterålen.

Satset tungt i Andøy

Haugen er for mange kjent fra tida i Andenes Havfiskeselskap i Andøy. Han startet allerede som 11-åring å være med rederiets trålere på havet. Han overtok som daglig leder i 2002, etter faren Arnljot Haugen. Haugen-familien var største eier i Havfiskeselskap fram til det ble solgt til Eidsfjord Sjøfarm AS på Sortland i 2016.

Andreas Kibsgaard Haugen har også vært direktør for og største eier av A. H Holding AS – nå kjent som AH gruppen – med flere datterselskaper. A. H Holding AS var tuftet på kapitalen etter trålsalget i 2016.

Trakk seg

I fjor høst trakk han seg tilbake fra direktørstillinga, og overlot oppdraget til Arne Roald Larssen fra Andenes. Haugen har bodd i utlandet siden i fjor høst, men har fortsatt som styreleder og som aktiv eier i selskapet.

AH gruppen har fremdeles interesser i fiskerinæringa, men har i stor grad dreid fokuset over på andre satsingsområder de seneste årene.