Formålet til organisasjonen er å effektivt overlevere norske donasjoner av brann- og ambulansemateriell, herunder kjøretøy til krigsrammede Ukraina, skriver Øksnes kommune på sin Facebook-side.

– Vi har direkte kontakt med ledelsen i brannvesenet i Ukraina som fortløpende melder behovet. Brannbilene og materiellet vi i samarbeid med andre humanitære organisasjoner allerede har overlevert til Ukraina er tatt i bruk øst i landet der krigen har rammet befolkningen hardest, sier kommunen.

Ukraina står i brann

«Norsk Ukrainsk brann- og ambulansestøtte» er en non-profit organisasjon og alle donerte midler går uavkortet til utgifter i forbindelse med transport av kjøretøy og materiell til Ukraina.

Alle i styret og andre medlemmer arbeider altså frivillig og uten lønn. Medlemmene i styret er tilknyttet ulike beredskapsetater og transportselskap rundt om i Norge.

– Vi har sikret oss spisskompetanse på eksport og tolldeklarasjoner i styret, og får dermed svært effektivt donerte beredskapskjøretøy og materiell ned til Ukraina. Ukraina står bokstavelig talt i brann, de trenger all hjelp de kan få, fastslås det i meldingen.

Øksnes-ordfører John Danielsen sier det er flott at også Øksnes kan delta med materiell som kan hjelpe en nasjon i nød.

– Takk til Øksnes Brann og Redning i forbindelse med levering før transport til Ukraina, sier han.