Irene er en av vesterålingene som startet nytt selskap i mai

foto