Dette var de dyreste solgte bolig- og fritidseiendommene i 2021