50.000 kroner per barn og gratis barnehageplass

Ordfører i Bø, Sture Pedersen (H). Foto: Arkiv