50.000 kroner per barn og gratis barnehageplass

foto