Ett steg nærmere for studiesenter i Vesterålen

foto