Grønt lys for kjøpesenter ved bussterminalen

foto