Vil verken bekrefte eller avkrefte varslingssak

foto