– Slagkraft var avgjørende for å hindre spredning

foto