Disse eiendommene ble solgt i din kommune i oktober

foto