– Forankringssystemet gav etter slik at flytebrygga flytta seg

Innsendt. Foto: Kim-Ove Kristoffersen