– Forankringssystemet gav etter slik at flytebrygga flytta seg