– Det er behov for ny og forsterket distriktspolitikk