– Det er behov for ny og forsterket distriktspolitikk

- Overordet ligger forventning om en styrket kommuneøkonomi, sier ordfører Aina Nilsen (Sp) i Hadsel. Foto: Idar Ovesen