Lofoten og Vesterålen har tidligere hatt hver sine traineeordninger. Fra 2015 ble disse slått sammen, og det samarbeides nå på tvers av regionene om trainee-prosjektet Look North. Målet er å tiltrekke seg unge folk med kompetanse, og Fabrikken Næringshages Ivar Tjønsø har tidligere beskrevet prosjektet som Fløtt Heim og omdømmebygging i praksis.

Tirsdag skriver fylkeskommunen i en pressemelding at fylkesrådet vil bevilge 650.000 kroner til trainee-prosjektet i Lofoten og Vesterålen.

- En utfordring med å ha en traineeordning i så små områder som Vesterålen og Lofoten, er at man risikerer å ha år hvor man står med kun én eller to traineekandidater. Derfor er et samarbeid på tvers av regionene et godt grep for å minske sårbarheten som ligger i å ha et begrenset folketall og næringsliv. Det er svært bra at aktører fra Vesterålen og Lofoten går sammen for å lage et mer robust traineeprogram for begge regionene, sier fylkesråd for næring Mona Fagerås (SV) i pressemeldingen.

- Traineeprogrammet strekker seg over en periode på ett år hvor traineene får mulighet til å delta på både faglige og sosiale arrangementer. Som trainee får du også tett faglig oppfølging av bedriften, samt muligheten for fast ansettelse etter endt periode, heter det på prosjektets hjemmeside.