Befolkningstallene for 1. kvartal i 2014 er klare, og de viser økning og stabilitet i hele Vesterålen.

Ingen av kommunen går tilbake i befolkningsmengde, og totalt er vi nå 30.478 vesterålinger. Øksnes er den kommunen som har hatt sterkest vekst, med 26 nye innbyggere første kvartal.

I Bø er det stabilt, mens Sortland har vokst med åtte, og Andøy og Hadsel med tre hver. Statistikken fra SSB viser at årsaken til økningen hovedsakelig er tilflytting.

Kommune1. januarEndring1. april
Hadsel811238115
264202642
Øksnes4562264588
Sortland10129810137
Andøy499334996
Totalt30478

Slik står det til hos naboene:

Lødingen2248-182230
Vågan9223-59218