Derfor skal store deler av øvelsen foregå på Sortland Ungdomsskole. Øvelsen begynner i dag klokken 15 og vil pågå til 20.00 i kveld. Det vil i forbindelse med øvelsen være en god del aktivitet med tanke på blålys og lignende under øvelsen.

Les også: Øver på å forhindre livstruende vold

Våpen og utrykningskjøretøy

Varigheten til øvelsen er fem timer per dag og finner sted  i området Kystvaktbasen og Sortland ungdomsskole. I forbindelse med øvingen blir det hektisk aktivitet som involverer uttrykningskjøretøy fra alle nødetatene, og uniformert personell fra politiet som bærer øvingsvåpen. Ifølge pressemeldingen vil publikum merke stor aktivitet i området og må regne med en del støy.

Det vil bli gitt tilsvarende opplæring i Andøy til våren. I tillegg vil det gjennomføres ytterligere en opplæringssamling for å sikre at alle ansatte i regionen får opplæring.

Livstruende vold

En PLIVO-aksjon defineres som en pågående situasjon hvor en eller flere gjerningsmenn utøver livstruene vold med våpen/farlige gjenstander mot uskyldige personer, og hvor politiet skal gå i direkte innsats for å nøytralisere gjerningspersonene for å redde liv og begrense skade. Brann og helse skal aktivt bistå med livreddende tiltak. (kilde: politi.no)