Det sa oppvekstsjef Torbjørn Lappegard til oppvekstkomiteen i Hadsel i forrige uke. Hadselpolitikerne skal i løpet av våren få en tilstandsrapport over skolene.

Til høsten skal politikerne se på skolestrukturen.

Les også: – Debatten om skolene kommer til å skjære seg

Tilstandsrapport

Kommunestyret har bedt om en tilstandsrapport, og samtidig arbeides det med å snekre sammen et forslag til ny skolestruktur.

Oppvekstkomiteen var på befaring på Stokmarknes skole denne uken.

– Med denne befaringen ønsket vi å vise at vi har noen kraftige utfordringer, med det bygningsmessige. Kommunestyret har vedtatt å få en tilstandsrapport på skolen. Det viser seg at deler av massen må rett og slett bygges nytt, sa Lappegård til politikerne.

For omlag fem år siden fikk ungdomsskolen nytt glasshus og naturfagsrom. Klasserommene har også blitt renovert siden da. Resten av bygget ved ungdomstrinnet har stått siden 1962, ifølge rektor Line Pedersen.

Les også: Ungdommen viste seg frem i storstua

Nedslitt

De mest slitte og gamle rommene, som står i fare er lokalene for fagene mat og helse, kunst og håndtverk og to gymsaler.

– I mat og helsesalen kan bare ett vindu åpnes. Resten er ødelagt, spikret fast eller råttent, sier Pedersen. Skolen har måtte satt opp gjerder rundt bygget, ettersom murveggene og taksteiner står i fare for å ramle ned. Vinduene er fra byggeåret, sier Pedersen.

I fare for å få flis fra gulvet i gymsalen må ungene være forsiktig når de springer rundt bøtta som samler opp vann som lekker fra taket. Utvalgsmedlem Renate Johnsen(V), mener dette må gjøres noe med.

– Dette vil jo føre til mugg om det fortsetter. Og da vil det spre seg, sier hun.

Les også: Avsluttet alternativt i alternativ uke

Åtte dusjer

Ved gymsalen er det åtte dusjer fordelt på rundt fjorten jenter i hver klasse. De nedslitte dusjene fører til at få elever i det hele tatt dusjer etter gymtimen.

– Det er ikke mange fra ungdomsskolen som faktisk dusjer. Vi kan jo ikke tvinge dem heller, sier Pedersen.

– Dette var et problem helt tilbake til da jeg fikk på skolen her. Jeg husker vi ventet med å gå på do til vi kom hjem, legger Johnsen til.

– Det er viktig å ta hensyn til ungdommene som er i puberteten, og intimsonen, sier lærer Steinar Pettersen under omvisningen.

Les også: – Det er ikke mange fra ungdomsskolen som faktisk dusjer.

Fornøyd med naturfagrom

Naturfagsrommet er i andre etasje i glasshuset er et av rommene som skolen er fornøyd med.

– Det er viktig å ta fram at dette er et rom vi er veldig fornøyd med. Her har elevene tilgang til et flott naturfagsrom, samtidig som det brukes til utviklingsarbeid med lærere, sier Pedersen. Ungdomsskolen har seks klasserom. Alle er oppusset, men to skal være for trange. Skolens verneombud Hilde Schultz ønsker å påpeke hvor godt elevene tar vare på de nye klasserommene og glasshuset.

– De behandler det veldig fint. Det er lite eller ingen hærverk, så det er ikke på grunn av elevene at det ser slik ut, sier Schultz. Etter hun stengte musikkrommet i 2014 på grunn av totalt nedslitte vinduer, har undervisningen ikke vært optimal i klasserommene. Nå er også personalrommet klar for utskiftning.

– Personalrommet fylles med vann under. Før hadde vi noen kryss på gulvet der vi ikke kunne trø, i fare for å komme gjennom gulvet. Heldigvis har vi fått det ordnet, sier Pedersen.  Mens gulvet blir fylt med vann under, fører det til dårlig luft i gymsalen, i og med lufteanlegget ligger under personalrommet.

Les også: Elever klare for direkte-TV

Stort behov for flerbruksrom

Line Pedersen konkluderer med at skolen har stort behov for musikkrom, flerbruksrom, personalrom og ikke minst nye gymsaler. Oppvekstsjef Lappegård sier seg enig.

– Med denne befaringen ønsket vi å vise at vi har noen kraftige utfordringer, med det bygningsmessige. Kommunestyret har vedtatt å få en tilstandsrapport på skolen. Det viser seg at deler av massen må rett og slett bygges nytt, sier Lappegård.